Aktuality | Právní aktuality

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

16. 11. 2018

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Před necelými dvěma měsíci, konkrétně 9. října 2018, byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů. Ministerstvo zdravotnictví, autor této vyhlášky, tak využilo možnosti, kterou mu poskytuje § 37 odst. 1 písm. n) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Na základě tohoto ustanovení ministerstvo vyhláškou stanoví „obsah vzdělávání v základních kmenech lékařů a farmaceutů, základní kmeny pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání, požadavky na (…) technické a věcné vybavení, (…) rozsah specializačního vzdělávání v základním kmeni“ a v neposlední řadě délku povinné odborné praxe v oboru. Ministerstvo k vyhlášce mimo jiné uvedlo, že obsah byl vypracován ve spolupráci se vzdělávací radou lékařů jako poradním orgánem ministerstva a s Českou lékařskou komorou. 

Vyhláška ve své příloze obsahuje devatenáct základních kmenů, které kopírují základní kmeny stanovené v § 5a odst. 1 výše uvedeného zákona. Každý kmen je následně rozdělen do tří částí. První část upravuje členění specializačního vzdělávání a délku povinné odborné praxe, druhá část se věnuje obsahu a rozsahu vzdělávání v základním kmeni a požadavky na praktické dovednosti a teoretické znalosti, třetí část pak stanoví požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pro pracoviště, která jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání lékařů. V tomto ohledu se pro absolventy lékařských fakult jedná o výraznou změnu, jelikož vnáší vyšší jistotu ohledně dalších požadavků, které na ně budou kladeny v rámci postgraduálního studia.