Alergie

Nezdravá výživa zvyšuje riziko potravinových alergií

17. 6. 2019 | Zdravá výživa u dětí má nesporný význam ve vztahu k řadě chorob, jejichž prevalence v současné době výrazně narůstá. Poukázaly na to prezentované studie a diskutovaná témata na červnové 52. konference Evropské společnosti pro pediatrickou gastroenterologii,...


Neceliakální nealergická senzitivita na pšenici

22. 2. 2017 | Choroby spojené s nesnášenlivostí lepku můžeme rozdělit na autoimunitní (celiakie, Duhringova herpetiformní dermatitida a glutenová ataxie), alergické (alergie na lepek, alergie na pšeničnou mouku – pekařské astma, anafylaxe na pšenici vyvolaná fyzickou aktivitou...


Adherence je alfa i omega úspěšné terapie

22. 2. 2017 | Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice uveřejnil v polovině roku 2016 práci Bruce G. Bendera (Denver, USA) a kolegů, kteří se snažili zhodnotit adherenci k léčbě u pacientů starších 12 let s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN)....


Kongres, který pojímá alergologii a imunologii jako celek – v Česku i na Slovensku

22. 2. 2017 | Nebývalý zájem účastníků i sponzorů ze strany farmaceutických firem provázel letošní XXXIII. sjezd České společnosti alergologie a klinické imunologie a Slovenskej spoľočnosti alergológie a klinickej imunológie, který se konal ve dnech 12. až 15. října v Plzni....


Další data potvrzující hygienickou hypotézu atopie

22. 2. 2017 | „Hygienická hypotéza“ vzniku atopie připisuje prudký nárůst alergických onemocnění snížení expozice infekčním agens v časných obdobích života a následnému ovlivnění zrání imunitního systému. Tuto hypotézu zřejmě potvrzuje studie amerických imunologů recentně...


ERS 2016 – Navigace bronchiálním stromem: cesta k úspěšné terapii astmatu v reálném životě

22. 2. 2017 | Kongres Evropské respirační společnosti (ERS) se letos konal v Londýně v Exhibition Centre London (ExCeL). K nejsledovanějším tématům patřily diagnózy, které plní ordinace pneumologů i praktických lékařů: astma a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Tato...


Léčba pacientů s nedostatečně kontrolovaným astmatem

22. 2. 2017 | Počet nových léků na astma roste, stejně jako roste počet nových pacientů s astmatem. Možnosti léčby jsou dnes bezesporu větší, avšak celá řada pacientů nedosahuje nad svým astmatem kontroly. Životy těchto pacientů doprovázejí každodenní příznaky, což významným...


Léčba CHOPN ve studii z reálné praxe

22. 2. 2017 | Již dlouho, ale spíše v kuloárech se hovoří o tom, že ne vždy se výsledky z klinických studií potvrdí v praxi. Společnost GSK měla odvahu a uspořádala studii v podmínkách běžné klinické praxe. Její výsledky byly prezentovány na kongresu Evropské respirační...


Kongres Evropské respirační společnosti 2016

22. 2. 2017 | Londýnské multifunkční centrum ExCeL doslova praskalo ve švech pod náporem dvaadvaceti tisíc pneumologů a dalších odborníků, kteří se zajímají o problematiku onemocnění dýchacích cest a plic. Nelze ani vyjmenovat všechna témata, která zde byla podrobně diskutována....


Reslizumab u těžkého eosinofilního astmatu

22. 2. 2017 | Evropská komise udělila v srpnu 2016 společnosti TEVA oprávnění distribuovat a prodávat v 28 zemích EU, v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu léčivý přípravek Cinqaero, který obsahuje jako účinnou látku monoklonální humanizovanou protilátku reslizumab. Jde...