Antikoncepce

69 % žen v Evropě používá antikoncepci, Česká republika je pod průměrem s 51 %

17. 9. 2019 | Počet žen užívajících antikoncepci rok od roku klesá. Od roku 2008 jsme zaznamenali pokles o 25 %. Podle údajů Contraceptioninfo.eu v České republice užívá antikoncepci necelých 51 % žen. Česká republika má data srovnatelná s Rumunskem, Srbskem či Litvou. Okolní...


Kasuistika: vzácné selhání, ale varovné!

22. 2. 2017 | Slogan „moderní, bezpečná a spolehlivá hormonální antikoncepce“ neplatí vždy stoprocentně, což je ostatně v medicíně milionkrát ověřená pravda. Krátká kasuistika mladé ženy (30 let, lékařka) může sloužit jako varování, že se na nic nelze spolehnout bez výhrady....


Jaká je šance otěhotnět po 35. narozeninách?

22. 2. 2017 | K pocitu, že je vše v pořádku, přispívá i užívání hormonální antikoncepce. Nebylo sice prokázáno, že by reprodukční funkci ženy zkracovala, ale může zakrývat problémy s ovulací nebo předčasnou ovariální nedostatečnost, která potkává jedno procento fertilních...


Nový trend v kombinované hormonální antikoncepci

31. 8. 2016 | Na říjnovém 11. kongresu Evropské gynekologické společnosti (ESG) v pražském Kongresovém centru představila společnost Gedeon Richter (GR) nové kombinované hormonální kontraceptivum ve formě speciální náplasti (Lisvy) obsahující ethinylestradiol a gestoden....


Lékárníci se zapojí do Mezinárodního dne antikoncepce

31. 8. 2016 | Hormonální antikoncepce je také jednou z nejčastěji používaných a při správném užívání i nejúčinnějších antikoncepčních metod. Podle statistik ji v České republice užívá více než 40 % žen v plodném věku. Přináší celou řadu výhod, ale také rizik, která jsou...


Hormonální antikoncepce a kardiovaskulární riziko

31. 8. 2016 | Kombinovaná hormonální kontracepce (CHC) je dominantní antikoncepční metodou. Její rozšíření je v nepřímé úměře k počtu vyžádaných přerušení těhotenství. Kombinovaná hormonální antikoncepce má stejně jako každý lék svá rizika, ale při respektování všech kontraindikací...


Novinky v hormonální antikoncepci

31. 8. 2016 | Hormonální antikoncepce (HAK) se plošně používá již po desetiletí. Její koncept je sice stále stejný – v kombinovaných přípravcích (COC) je podáván estrogen s gestagenem, v tzv. minipilulkách samotný gestagen, přesto je i zde prostor pro inovaci, zejména v...


Setkání Izumo a Juno – příslib pro léčbu infertility i antikoncepci

31. 8. 2016 | Japonští vědci již v roce 2005 objevili na povrchu spermií speciální protein, který je schopen rozpoznávat oocyty, a tak umožňuje jejich fúzi, stojící na počátku embryogeneze. Tuto bílkovinu nazvali Izumo, a to podle jedné z nejstarších a nejuctívanějších svatyní...


Ambulantní sterilizace jako nová forma permanentní antikoncepce

31. 8. 2016 | Sterilizace jako forma trvalé nehormonální antikoncepce zatím v České republice nepatří k příliš rozšířeným metodám. Jednak to bylo dáno zastaralými právními předpisy a jednak nutností chirurgického zákroku. V minulém roce se situace zásadně změnila. V dubnu...


Dánská studie preferuje bezpečnost antikoncepce bez estrogenu

31. 8. 2016 | Na riziko žilního tromboembolismu při užívání hormonální antikoncepce se zaměřila řada prací. Výskytu trombotických cévních mozkových příhod a infarktu myokardu se však věnovalo jen málo studií a jejich výsledky nejsou konzistentní. I když tyto arteriální komplikace...