Bolest

Migréna jako HOT TOPIC virtuálního kongresu EAN

14. 7. 2020 | Migréna patřila během virtuálního kongresu Evropské neurologické akademie (EAN 2020) k nejdiskutovanějším tématům. Důvodem byly především důkazy o účincích preventivní léčby anti‑CGRP monoklonálními protilátkami, a to jak v podobě klinických studií, tak podle...


Problematika bolesti v primární péči

22. 6. 2020 | Poslední z květnové série e‑konference.online, která proběhla 28. května, se zaměřila na téma bolesti. Zatímco akutní bolest může být považována za symptom onemocnění či úrazu a má i určitý ochranný faktor, chronická a opakující se bolest je samostatným onemocněním...


Možnosti léčby bolesti v interní medicíně

16. 12. 2019 | Bolest se dělí na akutní a chronickou, která je buď nádorové, nebo nenádorové etiologie. Ke každé z nich se přistupuje specificky a volí se jiné léčebné postupy. Současný pohled na léčbu bolesti byl v rámci listopadového XXVI. kongresu České internistické společnosti...


Podpůrná léčba v onkologii hraje stále větší roli

25. 11. 2019 | Součástí letošních Jihočeských onkologických dnů bylo i sympozium společnosti TEVA. Dominovala mu tematika podpůrné léčby, ať už šlo o využití růstových faktorů v prevenci febrilní neutropenie nebo léčbu bolesti prostřednictvím bukálních tablet s fentanylem....


Management bolesti v dermatologii

31. 5. 2019 | V bloku přednášek březnového kongresu AAD (American Academy of Dermatology) ve Washingtonu zaměřeném na léčbu bolesti v dermatologii opakovaně zaznívalo téma opioidní krize. Problém, který se České republice naštěstí vyhnul, avšak v USA patří v posledních letech...


Racionální léčba onkologické bolesti

30. 5. 2019 | Problematika léčby bolesti, včetně bolesti onkologické, patří k nejdiskutovanějším tématům a nutně se stává předmětem mezioborové spolupráce. Právě sblížení odborníků na léčbu bolesti a onkologů je snahou společnosti Stada Pharma CZ s. r. o., která je známa...


Léčba chronické bolesti opioidy

3. 5. 2019 | SOUHRN Pro pacienty trpící chronickou bolestí, kteří dosud nebyli léčeni opioidy, je začátek a správné nastavení opioidní medikace klíčovým momentem, který může rozhodnout o úspěšnosti celého léčebného procesu chronické neztišitelné bolesti. Rozhodnutí o zahájení...


Primární bolesti hlavy - část II. Tenzní typ bolesti hlavy a cluster headache

26. 2. 2019 | SOUHRN Tenzní typ bolesti hlavy je nejčastějším typem bolesti hlavy. V článku je krátce zmíněna patofyziologie včetně periferních a centrálních mechanismů. Podstatou periferních mechanismů může být dysfunkce v myofasciálních spouštěcích bodech, podkladem centrálních...


Primární bolesti hlavy - část I. Klasifikace primárních bolestí hlavy a migréna

26. 2. 2019 | SOUHRN V úvodu článku je zmíněna nová klasifikace primárních bolestí hlavy. Další část je věnována migréně. Systematický přehled shrnuje klinický obraz a existující znalosti o patofyziologii a léčbě tohoto onemocnění. V patofyziologii migrény hraje rozhodující...


Teva Pharmaceuticals: pacienti hledají informace online, ale neví, čemu mohou věřit

5. 9. 2018 | Evropská sekce společnosti Teva Pharmaceuticals představila digitální projekt, který poskytne pacientům s migrénou a lékařům nejnovější online nezávislé, důvěryhodné a spolehlivé medicínské informace. Nedávný výzkum společnosti ukázal, že pacienti, zejména...