Diabetes

První inzulinová pumpa, která setrvale koriguje i hyperglykémie

24. 11. 2020 | Poprvé v České republice zavedli diabetologové z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze do běžné klinické praxe unikátní inzulinovou pumpu pracující na principu „advanced hybrid closed loop“, tedy pokročilé hybridní uzavřené smyčky. Tato technologie dokáže...


Léčba pacienta s diabetem není jen o kontrole glykémie

7. 9. 2020 | Problematikou léčby diabetu v ambulantních ordinacích se ve webináři Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP konaném 18. srpna 2020 zabývala MUDr. Miroslava Hudcová. Jak zdůraznila, včasná léčba a komplexní sledování celé řady parametrů mohou pomoci zabránit...


Unikátní komplexní posun v české diabetologii

7. 2. 2020 | Česká diabetologie učinila jasný kompletní krok, kterým přispěla k léčbě diabetu 1. typu. Diabetolog doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, říká: „Díky celosvětově úspěšné české klinické studii COMISAIR jsme získali...


Klíčová role glykemických senzorů

7. 2. 2020 | Novinkou léčby diabetu 1. typu jsou implantabilní podkožní senzory. Autor přelomové české klinické studie COMISAIR MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, říká: „Od konce roku 2018 jsme implantovali přes padesát nových senzorů....


Historický milník v léčbě diabetu 1. typu

20. 1. 2020 | Nový typ senzoru ukazuje prostřednictvím aplikace na mobilu pacientovi, jak se mění koncentrace krevního cukru. Integrovaný vibrační alarm včas varuje před blížící se hypoglykémií. Senzor se mění jednou za šest měsíců. Senzory se stávají standardem léčby.  Léčbu...


Potřeba komplexního přístupu v léčbě diabetu

19. 11. 2019 | V rámci Světového dne diabetu se 14. listopadu uskutečnil v Praze již 19. ročník Pochodu proti diabetu, jehož cílem je upozornit na narůstající problém tohoto onemocnění. Počet diabetiků v ČR trvale narůstá, v loňském roce dosáhl podle dat ÚZIS 1 018 283 léčených,...


Kontinuální monitorace glykemie je v ČR zatím málo rozšířena

20. 6. 2018 | Díky praktickým dětským lékařům se stále častěji daří odhalovat včas diabetes i u velmi malých dětí. Screening neexistuje, na základě imunologického vyšetření ho ve studii ověřují Bavorsko a Dolní Sasko u dětí od dvou do čtyř let. Výsledky léčby zásadně zlepšila...


Technologie v diabetologii. Technologie a gravidita u diabetičky

22. 2. 2017 | Gravidní ženy s pregestačně přítomným diabetem představují vysoce rizikovou skupinu z hlediska vyšší perinatální morbidity i mortality. Více než padesát procent z nich graviditu neplánuje, často užívá kontraindikovanou medikaci, nemá kompenzován diabetes. Důsledkem...


Technologie v diabetologii. Point‑of-Care Testing (POCT) v diabetologii

22. 2. 2017 | Medicína je tu pro pacienty, a ne naopak. Jednou z možností, jak naplnit toto konstatování, je využití tzv. Point‑of‑Care Testing (POCT). V podstatě se jedná o možnost „netahat“ pacienty po vyšetřeních, ale naopak, vyšetření (jakékoli) přivést k pacientovi....


Diabetikům 2. typu začaly pojišťovny hradit novou fixní kombinaci dvou léků

22. 2. 2017 | Zdravotní pojišťovny od listopadu hradí diabetikům 2. typu za přesně stanovených indikačních podmínek nový přípravek Xultophy, který je novou fixní kombinací inzulinu degludek a agonisty GLP‑1 liraglutidu v jednom peru. Aktuální cena v lékárně je 3 724 korun,...