Právní aktuality

Zavedení systému eNeschopenek

19. 9. 2019 | V dnešním článku bychom Vám rádi přiblížili zavedení nového systému elektronických neschopenek, tzv. eNeschopenek, a to zejména z pohledu dopadu na lékaře. Tyto eNeschopenky by měly představovat, alespoň podle tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních...


Nová revize Mezinárodní klasifikace nemocí

2. 9. 2019 | Na sedmdesátém druhém Světovém zdravotnickém shromáždění (World Health Assembly) konaném ve dnech 20. – 28. května 2019 v Ženevě byla přijata jedenáctá revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí (MKN-11). V platnost by schválená revize měla vstoupit...


Návrh novely transplantačního zákona

14. 8. 2019 | V dnešním článku bychom Vás rádi informovali o návrhu novely transplantačního zákona, který souvisí s problematikou tzv. „transplantační turistiky“. Tento problém související i s obchodem s lidskými orgány uskutečňovaným podle dostupných informací zejména v...


Lékový záznam pacienta v Senátu

6. 8. 2019 | Ve čtvrtek 25. července byla v Senátu projednána novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, jejímž předmětem je tzv. lékový záznam pacienta. O legislativní procesu této novely jsme Vás informovali již v jedné z předchozích aktualit. Postačí tedy pouze zrekapitulovat,...


Lékový záznam pacienta podruhé

9. 7. 2019 | V pátek 21. června 2019 byla v Poslanecké sněmovně projednána ve třetím čtení novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, jejímž předmětem je tzv. lékový záznam pacienta. Tato novela navazuje na elektronickou preskripci, zavedenou v ČR jednou z předchozích novel...


Novela zákona o DPH a její souvislost s bonusovými ujednáními

27. 5. 2019 | V tomto článku se budeme věnovat nejnovější novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (zákon o DPH), a to konkrétně zákonu č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Novela byla vyhlášena ve sbírce zákonů...


Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

17. 5. 2019 | Tímto bychom Vás rádi informovali, aby uvedené nezapadlo v záplavě jiných legislativních novinek, o kterých jsme Vás v poslední době informovali, že dne 29.3.2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 73/2019 Sb., o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů připravená...


Emergentní systém

30. 4. 2019 | Vládní návrh novely zákona o léčivech č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví a který je aktuálně v mezirezortním připomínkovém řízení (2.4.2019 – 2.5.2019), reaguje na situaci ohledně...


Návrh zákona o náhradě újmy způsobené očkováním

15. 4. 2019 | V tomto článku se budeme věnovat návrhu zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, který byl po úspěšném absolvování připomínkového řízení dne 25. března 2019 schválen vládou a dne 3. dubna 2018 byl zaevidován v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk...


Ústavní soud k počátku promlčecí lhůty u náhrady újmy na zdraví

3. 4. 2019 | V tomto článku se budeme věnovat nedávnému nálezu Ústavního soudu, sp. zn. IV. ÚS 774/18, ze dne 27. 2. 2019, který se týká počátku běhu promlčecí lhůty ve sporech o náhradu újmy na zdraví. Nejprve něco k málo k právní úpravě promlčení. Každé majetkové právo...