Právní aktuality

Nelékařská zdravotnická povolání v novém

7. 5. 2018 | V souvislosti s novelou zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, která nabyla účinnosti dne 1. 9. 2017, došlo na přelomu roku 2017 a 2018 k novelizaci vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy...


Novinky v oblasti elektronické preskripce

16. 4. 2018 | Během uplynulého měsíce došlo k významné změně v oblasti elektronické preskripce. Dne 7. března nabyla účinnosti novela č. 36/2018 Sb., kterou se mění zákon o léčivech a která odkládá účinnost sankcí za e-recepty pro lékaře o jeden rok. Touto novelou tedy byla...


Aktuálně ohledně očekávaného příkazu ministra zdravotnictví k bonusům a veřejným zakázkám

16. 4. 2018 | V rámci činnosti Ministerstva zdravotnictví ČR lze očekávat, v nejbližších dnech max. však v řádu pár týdnů, vydání příkazu ministra zdravotnictví – tzv. Zásad transparentního hospodaření přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví v oblasti nakupování...


Právní aktualita – povinný elektronický recept od 1. ledna 2018

28. 7. 2017 | Vážení lékárníci, dovolujeme si Vám připomenout blížící se termín účinnosti povinné elektronické preskripce. Od 1. ledna 2018 budou povinné výhradně elektronické lékařské předpisy. Tato povinnost se bude týkat všech předepisujících lékařů (tedy i minoritních...