Edukace

E-learning připravený společností TEVA vám umožní získat body do kontinuálního vzdělávání. Každý z kurzů, jejichž seznam vidíte níže, je Českou lékárnickou komorou akreditován. Kurzy obsahují vždy jednu odborníkem garantovanou přednášku zpracovanou formou prezentace a interaktivní vědomostní test. Vyhodnocení testu probíhá on-line. Pokud jej úspěšně absolvujete, můžete si okamžitě stáhnout a vytisknout certifikát o absolvování kurzu. Zprávu o zisku kreditních bodů odešleme České lékárnické komoře. Seznamte se s podrobnými pravidly elektronického vzdělávání webu TEVApoint.

Celoživotní vzdělávání farmaceutů probíhá v jednotných tříletých cyklech. V tomto období musí účastník celoživotního vzdělávání získat minimálně stanovený počet bodů, z toho alespoň 20 % bodů z akcí pořádaných, garantovaných nebo uznaných ČLnK. Minimální stanovený počet bodů v tříletém cyklu je 90. Vstoupí-li člen do cyklu celoživotního vzdělávání v jeho průběhu a do ukončení cyklu zbývají více než 3 měsíce, musí získat alikvotní počet stanovených bodů. Obdobně to platí v případě mateřské a rodičovské dovolené. Více v Řádu pro celoživotní vzdělávání členů České lékárnické komory.

Dostupné vzdělávací programy Výuková videa první pomoci Odborná literatura Škola tejpování

Škola tejpování

Partnerem rubriky Z Praxe je Škola tejpování s.r.o., která připravila odbornou přednášku a workshop o tejpování pro Kontinuální vzdělávání farmaceutů – podzim 2017. Škola tejpování zajišťuje komplexní systém vzdělávání v oblasti tejpingu v České republice. Organizuje kurzy pro začátečníky i specializované kurzy pro odborníky a pokročilé.


Velmi rádi bychom vám pomohli zdokonalit se v tejpovací technice. Škola tejpování pořádá kurzy tejpování, přihlásit se můžete na https://www.skolatejpovani.cz/.


Připravili jsme pro vás


Kineziologické tejpování v praxi


Ukázkové video z kurzu Školy tejpování


Letáček ke stažení: Jak správně tejpovat

Najdete v něm přehled nejčastěji používaných tvarů tejpů a 10 pravidel pro práci s tejpy.