Zprávy ČLnK

Vyjádření České lékárnické komory k úhradové vyhlášce: k zajištění obdobného navýšení platů v lékárnách jako u ostatních zdravotníků je zapotřebí 270 milionů. ČLnK proto požaduje navýšení úhrady za signální výkon o 3 Kč

17. 10. 2019 | V příštím roce bude ve zdravotnictví k dispozici téměř o 11 miliard korun více, než bylo původně plánováno. Téměř 5 miliard bude směřováno do úhradové vyhlášky a dalších 6 miliard zůstává po dohodě se zdravotními pojišťovnami nad rámec úhradové vyhlášky,...


Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, alma mater mnoha lékárníků slaví 50 let

9. 10. 2019 | Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové slaví 50 let od svého založení. Fakulta, ze které vychází každoročně 240 absolventů, z nichž valná většina zamíří za pacienty do lékáren, otevírá v sobotu 19. října 2019 své brány široké veřejnosti...


Více než 99 % české populace má nedostatek vitamínu D z přijímané stravy. Lékárníci poradí se způsoby jeho správného doplnění

8. 10. 2019 | Česká lékárnická komora (ČLnK) u příležitosti Světového dne osteoporózy poukazuje na toto postupující onemocnění kostry, jímž v České republice trpí více než půl milionu osob.(1) Nemoc je spojená s nedostatkem vápníku a vitamínu D. Ten drtivá většina...


Česká lékárnická komora připomíná Světový den lékárníků. Celosvětové téma „Bezpečné a efektivní léčivé prostředky pro všechny“ zcela naplňuje i včera schválený lékový záznam pro české pacienty

25. 9. 2019 | Před deseti lety ustanovila Mezinárodní farmaceutická federace (FIP) 25. září Světovým dnem lékárníků. Tématem letošního ročníku jsou „Bezpečné a efektivní léčivé přípravky pro všechny“. Toto téma je dlouhodobě klíčové pro Českou lékárnickou komoru...


Lékárníci budou mít dle novely možnost vyhodnocovat lékové záznamy pacientů. Dle ČLnK to zvýší kvalitu poskytovaných zdravotnických služeb a péči o české pacienty

24. 9. 2019 | Česká lékárnická komora (ČLnK) je spokojena s výsledkem hlasování Poslanecké sněmovny o novele zákona o léčivech. Je to krok správným směrem, který ocení čeští pacienti. Umožnění odborného využívání lékového záznamu pacienta lékaři i lékárníky v režimu...


Porada předsedů Okresních sdružení lékárníků jednoznačně požaduje, aby měli lékárníci stejný přístup do lékového záznamu jako lékaři

22. 9. 2019 | Na dnešní Poradě předsedů Okresních sdružení lékárníci jednomyslně potvrdili svůj požadavek, aby měli stejný přístup do lékového záznamu jako jejich kolegové lékaři. Zástupci lékárníků z regionů celé České republiky se shodují v tom, že pokud se toto...


Představení nového předsednictva Mladých lékárníků

20. 9. 2019 |  Vážené kolegyně, vážení kolegové, v květnu letošního roku bylo zvoleno nové předsednictvo Mladých lékárníků, spolku, který sdružuje lékárníky do 35 let věku. Dovolte nám, abychom Vám tento spolek v několika bodech více představili. Mladé lékárníky...


Ceník služeb poskytovaných Českou lékárnickou komorou

18. 9. 2019 | Uvádíme ceníky služeb poskytovaných ČLnK. Aktualizace 18.9.2019. Ceník služeb Ceník registrace akcí a zapůjčení loga ČLnK - akce pořádané do 31. 12. 2019 Ceník registrace akcí a zapůjčení loga ČLnK - akce pořádané od 1.1.2020


ČLnK odmítla nedůstojný a nepodložený návrh MZ

13. 9. 2019 |  Zveřejňujeme dopis ČLnk adresovaný ministrovi zdravotnictví


Vyjádření PharmDr. Lubomíra Chudoby, prezidenta České lékárnické komory (ČLnK) k článku: Trh s léky je totéž co trh s rohlíky, zveřejněném dne 10. září 2019 v titulu Medical Tribune

10. 9. 2019 | Prezident České lékárnické komory reaguje na vydaný článek Trh s léky je totéž co trh s rohlíky a rozhovor s 1. místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže JUDr. Hynkem Bromem, šéfem sekce hospodářské soutěže. „Rozhovor potvrdil, to co...