Odborné aktuality

Americká kardiologická asociace aktualizovala doporučení pro léčbu rezistentní hypertenze

15. 2. 2019 | Hypertenze je definována jako rezistentní, pokud se nedaří dosáhnout cílových hodnot krevního tlaku ani při terapii trojkombinací antihypertenziv. Aktualizovaná americká doporučení pro záchyt a léčbu nyní publikoval odborný časopis Hypertension. Americká kardiologická...


Může kardiovaskulární zdraví ovlivnit riziko demence?

8. 1. 2019 | Ve dvou observačních studiích vědci sledovali vztah mezi mozkovými funkcemi a ovlivnitelnými kardiovaskulárními rizikovými faktory. Ve francouzské studii bylo sledováno 6 623 starších jedinců (průměrného věku 74 let) bez kardiovaskulárních onemocnění nebo demence....


V USA byla vydána nová doporučení pro léčbu diabetu a prediabetu

27. 12. 2018 | Doporučené zásady (Guiding principles) pro léčbu byly aktualizované americkým Národním programem vzdělávání v oblasti diabetu (NDEP), který je podporován několika významnými odbornými institucemi včetně Národního institutu diabetu a zažívacího traktu a onemocnění...


Nesnažte se být příliš šťastní, varuje studie

6. 12. 2018 | Dnešní společnost v lidech vytváří dojem – a také tlak – že mohou či mají být neustále šťastní. Co však tato neúnavná snaha dosáhnout štěstí s člověkem udělá? Zřejmě nebude překvapením, že vynakládat velké množství energie na dosažení tohoto cíle v člověku...


100 let od světové pandemie chřipky: Může se historie opakovat?

29. 11. 2018 | Na konci první světové války v roce 1918 udeřila nejničivější pandemie chřipky v dějinách lidstva, známá jako španělská chřipka. Podle odhadů jí podlehlo 20 až 100 miliónů lidí. Jak je lidstvo připraveno této hrozbě čelit dnes? Patogenita tehdy a nyní Chřipkový...


Jaká je asociace mezi Parkinsonovou chorobou, bakteriofágy a střevním mikrobiomem?

12. 11. 2018 | V porovnání se zdravými kontrolami mají jedinci trpící Parkinsonovou chorobou ve střevech snížené množství bakterií rodu Lactococcus a zvýšené koncentrace lytických bakteriofágů namířených proti těmto bakteriím. Role mikrobiomu v patogenezi a terapii Parkinsonovy...


Patří káva mezi karcinogeny? Podle současných studií spíše ne

8. 11. 2018 | Patogeneze maligních nádorů je velmi komplexní a ne vždy je snadné odhalit jejich konkrétní příčinu. V posledních desetiletích vědci po celém světě ozřejmili velké množství látek, které jsou zodpovědné za vznik maligních nádorů. Otázkou zůstává, zda mezi takzvané...


Počet případů onemocnění spalničkami dosahuje v Evropě rekordních čísel

1. 11. 2018 | V první polovině roku 2018 spalničkami onemocnělo přes 41 000 Evropanů, přičemž 37 nakažených infekci podlehlo. Podle Světové zdravotnické organizace se jedná v Evropě o rekordní počet případů. V roce 2017 bylo v Evropě diagnostikováno 23 927 nových případů...


Zkrotíme diabetes vitamínem D?

25. 10. 2018 | Nová studie ukazuje, že vitamín D může prodloužit přežívání beta buněk Langerhansových ostrůvků. Ve studii publikované v časopise Cell popisují výzkumníci ze Salkova institutu nový přístup k léčbě diabetu prostřednictvím ochrany beta buněk pankreatu. Jsou to...


Lumbago a kořenová bolest: Co pomáhá?

4. 10. 2018 | Nové údaje ukazují, že ani farmakoterapie, ani nefarmakologické metody léčby nepřinášejí velký užitek. Bolest dolní části zad, ať už akutní nebo chronická, s kořenovou komponentou nebo bez ní, postihuje v určitém období téměř všechny dospělé. Přesto léčba s...