Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

Odborné aktuality

Monoterapie PAD při renální insuficienci: metformin nebo sulfonylurea?

23. 7. 2018 | V observační studii bylo užívání metforminu asociováno s nižší mortalitou v pětiletém horizontu. Metformin používáme k léčbě diabetu 2. typu už od devadesátých let. SPC doporučovalo vyhýbat se preskripci tohoto léku u osob s renální insuficiencí, protože může...


Deprese by se zřejmě mohla léčit u každého pohlaví jinak

16. 7. 2018 | Muži a ženy by měli být při depresi léčeni různými druhy léků. Vyplývá to z nové studie, při níž vědci ve změnách genové exprese u deprese zjistili opačné alterace v závislosti na pohlaví. Už loňská studie, publikovaná v Medical News Today identifikovala při...


První globální odhad: ročně onemocní tuberkulózou 1,8 milionu mladých lidí

9. 7. 2018 | Z výzkumu publikovaného v European Respiratory Journal vyplývá, že ročně onemocní tuberkulózou celkem 1,8 milionu lidí ve věku 10‒24 let. Mezi nejvíce rizikovou skupinu patří jedinci ve věku 20‒24 let. Tuberkulóza je infekční onemocnění, které se šíří inhalací...


Expozice slunečnímu záření a jeho asociace s roztroušenou sklerózou

4. 7. 2018 | Cílem této studie bylo zhodnotit míru expozice pokožky slunečnímu záření a výskyt roztroušené sklerózy v průběhu života (ve věku 5–15 let, 16–20 let a poté každých 10 let). Metodika Osoby s roztroušenou sklerózou (n = 151) a věkem odpovídající kontroly (n =...


Nové perorální antidiabetikum na obzoru

27. 5. 2018 | Ve stadiu klinických studií je perorální agonista glukagon-like peptidu 1 (GLP-1), léčivý přípravek – semaglutid. Agentura Reuters zveřejnila zprávu, že na tomto poli byl zaznamenám úspěch. První studie fáze III s analogem GLP-1 receptoru semaglutidem, podávaném...


Kanagliflozin a jeho možný kardiovaskulární benefit

21. 5. 2018 | Užívání kanagliflozinu, inhibitoru SGLT2, který se používá k léčbě diabetu 2. typu, je asociováno s nižším rizikem hospitalizace z důvodu srdečního selhání než užívání jiných antidiabetik. To alespoň tvrdí observační studie publikovaná v časopise British Medical...


NOAC pomáhají mírnit hlavní důsledky pooperačního srdečního poškození

18. 5. 2018 | Studie MANAGE ukázala, že dabigatran (Pradaxa) u pacientů, kteří prodělali srdeční příhodu nebo měli zvýšené plazmatické koncentrace troponinu po nekardiologické operaci, snižuje riziko významnějších cévních příhod. Složený primární endpoint významnějších cévních...


Poruchy kognice. Je rizikem nedostatek sodíku?

15. 5. 2018 | Mírná hyponatremie je u starších osob běžným jevem. Podle nové studie příliš nízká koncentrace sodíku v krvi způsobuje pokles kognitivních funkcí. Nedostatek sodíku tak vede ke snížení pozornosti, pádům, frakturám, potížím se srdcem i k předčasnému úmrtí. Často...


Proč někteří lidé nemohou zhubnout? Viníkem je enzym

11. 5. 2018 | Nová studie odhalila klíčový enzym, který znemožňuje dosáhnout hmotnostního úbytku u obézních i při redukční dietě a ukázala, proč někteří lidé přes vysoké úsilí nehubnou. Některé mechanismy ukládání i spotřeby energie jsou dosud neznámé, zejména ty, které...


Vitamin B-3 by mohl pomáhat v léčbě Alzheimerovy choroby

8. 5. 2018 | Nový výzkum objevil látku, která u myší brání poškození mozku. Jedná se o formu vitamínu B3 a podle vědců by mohla být nadějnou terapií Alzheimerovy choroby u lidí. Jedna starší práce zjistila, že vysoké dávky vitamínu B3, nazývaného také vitamín PP nebo kyselina...